müddət

müddət
is. <ər.>
1. Bir işin, hadisənin başlanması ilə qurtarması arasındakı, yaxud bir şey üçün müəyyən edilmiş vaxt, zaman. Təhsil müddəti. – <Qadın:> Molla, məni günaha batırdın, siğənin müddəti çoxdan tamam olmuşdur. Ç.. <Rəhim:> Parovozun adi təmirinə 96 saat tələb olunduğu halda, biz təmir müddətini 24 saata endirdik. Ə. S.. // Ümumiyyətlə, vaxt, zaman. (Bir) az müddət – az zaman, az vaxt. Az müddət içərisində dil öyrəndi. – <Dərviş> . . bərk köksünü ötürüb bir az müddətdən sonra məndən sordu. A. D.. <Göyərçin:> Böyük bir saray az müddətdə tikilib başa gələ bilər. Z. Xəlil. Bir müddət – bir neçə vaxt, bir zaman, bir qədər. Bir müddət gözləmək. – Bir müddət işlədikdən sonra bəy <Nəbinin> haqqını kəsir. «Qaçaq Nəbi». Teymur bir müddət dalanın ağzında dayanıb nə edəcəyini bilmədi. H. Seyidbəyli. (Bir) neçə müddət – bax bir müddət. Bir övrət bir kişi ilə neçə müddət yaşayandan sonra bunların övladı olur. C. M.. Beləliklə, İskəndər bəy dağlarda neçə müddət padşahlıq elədi. Ə. H.. Bu müddət(də) – bu dövr(də), bu vaxt(da).
2. Mövsüm. Ov müddəti. Əkin müddəti.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Mudd — is a surname, and may refer to: Daniel Mudd (b. 1956), American CEO, son of Roger Mudd Harvey Seeley Mudd (1888 1955), American mining engineer, namesake of Harvey Mudd College Howard Mudd (b. 1942), American football player and coach Richard… …   Wikipedia

  • Mudd — Mụdd 〈m.; s; unz.; nddt. u. Seemannsspr.〉 = Mud * * * Mudd   [niederdeutsch], grauer bis schwärzlicher, kalkarmer Halbfaulschlamm, reich an organischen Stoffen; marines Äquivalent der Gyttja; Vorkommen v. a. in der Ostsee …   Universal-Lexikon

  • Mudd [1] — Mudd, Gewicht in Marokko = 24,6 Zollpfund …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mudd [2] — Mudd, Art Weißfisch …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Müdd — Müdd, Maß, so v.w. Moyo …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mudd — Mudd, marokk. Gewicht = 24,6 Zollpfd …   Herders Conversations-Lexikon

  • Mudd — Mudd(Mudder,Mutt)m 1.Schlamm,Morast,Schlick.Nebenformzu»⇨Modder1«.Niederdseitdem18.Jh. 2.Kaffeesatz;trüberBodensatz.Westdseitdem19.Jh …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

  • mudd — mudd(e obs. forms of mud …   Useful english dictionary

  • Mudd — Samuel Alexander Mudd (* 20. Dezember 1833 im Charles County, Maryland; † 10. Januar 1883 ebd.) war ein US amerikanischer Arzt und späterer Politiker, der den Attentäter des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, John Wilkes Booth,… …   Deutsch Wikipedia

  • müddəi — is. <ər.> köhn. 1. hüq. İddia edən, tələb edən, tələbkar, iddiaçı. // Prokuror. Müddəinin tələbi. – Cəmilə <azərbaycanca> və rusca olaraq bir müddəi kimi danışıb deyirdi: – Biz gərək xalq malına öz malımız kimi baxaq!. . S. H.. Sanki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”